Cultuurhistorische objecten

DePetrus biedt sedert de buitengebruikstelling als godshuis nog vele cultuurhistorische schatten die een bezoek aan deze kerk en het koesteren van deze bijzondere verzameling waardevol maken. Ook al hebben enkele objecten zoals het Jozef altaar, het orgel, en de Kruiswegstaties een ander onderdak gekregen, dan nog blijken de glas in loodramen, en de werken van Charles Joseph Grips een unieke verzameling kunst.

Wij nodigen u graag uit om deze te komen aanschouwen, of de kunsthistorische publicaties die hierover zijn verschenen, in te zien. Bij aankoop draagt u bij aan de doelstelling van de Stichting tot Behoud van de Petrus.

Glas in lood ramen

Alle daglichtopeningen van de Petruskerk zijn voorzien van glas in loodramen. Wanneer men de glas in loodramen met elkaar vergelijkt, wordt verschil in detail, uitwerking en kleurgebruik duidelijk. Dit doet vermoeden dat het glas in lood door verschillende ontwerpers is ontworpen en mogelijk uit verschillende perioden stamt. <lees verder>

Gebrandschilderde ramen

In zijn algemeenheid kan, in tegenstelling tot de glas in loodramen, over de gebrandschilderde ramen in de Petruskerk worden gezegd, dat ze gekenmerkt worden door uitbundig en helder kleurgebruik en een krachtige beeldtaal.
De vensters die zijn voorzien van figuratief glas, dus die ‘ taferelen’ bezitten, zijn te vinden in de koorafsluiting en in de beide kapellen die in 1935 zijn gebouwd aan weerszijden van de toegang.
<lees verder>

Schilderijen

De belangrijkste decoratie van de kerk wordt geleverd door de schilder Charles Grips (1825-1920). Hij was afkomstig uit Grave en volgde zijn opleiding aan de Kunstacademie in Antwerpen. Hij woonde met zijn gezin een tijd in Brussel waar hij succesvol was met het schilderen van interieurs met doorkijkjes. Toen in Europa een depressie ontstond als gevolg van de Frans-Duitse oorlog, vestigde Grips zich met zijn gezin in 1880 in Vught. Hij heeft voor de St. Petrus gewerkt vanaf 1885 tot aan 1905; toen was hij tachtig jaar. Hij heeft in die tijd een eindeloze reeks aan schilderingen voor de Petruskerk vervaardigd. <lees verder>

Verborgen schatten

Tekst.... <lees verder>