Schilderijen Charles Grips

Schilderijen en muurschilderingen

De belangrijkste decoratie van de kerk wordt geleverd door de schilder Charles Grips (1825-1920). Hij was afkomstig uit Grave en volgde zijn opleiding aan de Kunstacademie in Antwerpen. Hij woonde met zijn gezin een tijd in Brussel waar hij succesvol was met het schilderen van interieurs met doorkijkjes. Toen in Europa een depressie ontstond als gevolg van de Frans-Duitse oorlog, vestigde Grips zich met zijn gezin in 1880 in Vught. Hij heeft voor de St. Petrus gewerkt vanaf 1885 tot aan 1905; toen was hij tachtig jaar. Hij heeft in die tijd een eindeloze reeks aan schilderingen voor de Petruskerk vervaardigd.

Het meest opvallend is de reeks schilderijen die in het kader van de cyclus ‘ de Geheimen van de Rozenkrans’ is vervaardigd en die nog steeds in de blindnissen van het schip en de zijbeuken van DePetrus worden getoond. Een goed kijker ziet ook dat de beeldvlakken niet alleen gevuld worden met schilderijen, maar bovendien compositorisch worden aangevuld met muurschilderingen. Deze collectie schilderijen van ‘De Geheimen van de Rozenkrans’ mogen worden beschouwd als een voor Nederland unieke kunstschat in de stijl van de Nazarener schilderschool.

Voor wie hier meer over wil weten is de publicatie ’Een Nazarener kunstschat in Vught van Anita Koolen-Ellis, een bijzondere aanrader.

Kunst afkomstig uit de Petrus, en ex-situ in opslag

In 1888 kreeg Grips ook de opdracht voor De Kruiswegstaties. Hiervoor gebruikte hij de kopergravures van J.Führich uit diens werk ‘Die Bibel in Bildern’. Bij de restauratie van de Petrus werden de staties afgestoten naar het Bisdom Den Bosch. In afwachting van de herplaatsing van de staties elders zijn deze in het bisschoppelijk depot in Heeswijk opgeslagen. Naar aanleiding van de recente expositie over het werk van Charles Grips zijn de staties digitaal vastgelegd voor het nageslacht. In de publicatie ‘Een Nazarener Kunstschat in Vught’ wordt hierbij stilgestaan.

Naast de staties zijn er nog andere bijzondere werken van Charles Grips, welke nu niet meer worden getoond in DePetrus; er bevinden zich een aantal werken in het depot van het Vughts Museum. Daaronder zijn een aantal schilderijen: ‘Jezus verdrijft de tollenaars uit de tempel (1892), Voorstudie H. Drieeenheid (1886) welke tevens als muurschildering op de triomfboog is gerealiseerd, een tweetal grisailles van ‘De annunciatie of de zending van de engel Gabriël aan de H.Maria (1886) en ‘De geruststelling van Jozef of de zending van de engel Gabriël aan de H.Jozef (1886), en tot slot ‘De kruisiging van de H. Petrus (1886). Tevens zijn er 16 keramieken reliëfs met als thema de vijftien geheimen van de Rozenkrans uit de voormalige Mariakapel in het depot opgeslagen.