Disclaimer

Stichting Behoud Petruskerk neemt alle mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het plaatsen van teksten op haar website. Gebruik van informatie, regelingen of modellen geschiedt echter op eigen risico.

Stichting Behoud Petruskerk kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van - of in verband met - het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, ook niet indien mocht blijken dat de informatie op de site van de Stichting Behoud Petruskerk onjuist of onvolledig is.