Fondsenwerving

Om de doelstellingen van restauratie en conservering van het rijke erfgoed van de Petruskerk te realiseren, heeft de Stichting BPV financiële middelen nodig om een onderhoudsfonds op te zetten. Dat fonds zal worden ingezet om bij te dragen aan het toekomstige noodzakelijke onderhoud van het gebouw en haar waardevolle cultuurhistorische elementen.
Naast een beroep op daartoe in het leven geroepen landelijke fondsen, wil de stichting ook een beroep doen op de Vughtse inwoners en zij die dit Vughtse monument een warm hart toedragen en de doelstellingen van de stichting financieel willen ondersteunen.
De Stichting heeft daartoe intussen een actie in gang gezet, die erop is gericht om de gebrandschilderde ramen en de schilderijen van Charles Grips tegen een donatie te doen adopteren door particulieren, bedrijven of instellingen. Voor enkele ramen zijn al ‘adoptieouders’ bereid gevonden om een raam te adopteren.

Het is de bedoeling van de Stichting Behoud Petrus Vught om in een later stadium ook via publicaties onder meer aandacht te vragen voor de overige gebrandschilderde ramen, de schilderijen van Grips en de glas in loodramen.

Het bestuur treedt graag in contact met hen die een dergelijke bijdrage overwegen, om te bespreken welke mogelijkheden er zijn. Desgewenst kunt u het bestuur benaderen voor meer informatie; stuur in dat geval een bericht naar info@erfgoedpetruskerkvught.nl.