Rijksmonument

Cultuurhistorische waarde

De cultuurhistorische waarde van de Petruskerk is van grote betekenis voor het dorp Vught. De kerk en het katholieke geloof hebben lange tijd een belangrijke rol vervuld in het dagelijks leven van veel Vughtenaren. Het gebouw vormde letterlijk de dorpskern van Vught; veel belangrijke voorzieningen zijn in de loop der tijd rondom de kerk gesitueerd. Men denke hierbij o.a. aan de bibliotheek en het Elisabeth klooster. Ondanks het verlies van zijn functie als godshuis markeert het gebouw door zijn imposante voorkomen en sprekende architectuur nog steeds het centrum van het dorp. Afgezien van enkele kleine ingrepen en uitbreidingen verkeert de kerk nog in zijn originele staat.

Stedenbouwkundige waarde

In de stedenbouwkundige historie van de dorpskern van Vught wordt duidelijk dat het godshuis en het katholieke geloof het middelpunt van de bedrijvigheid vormde en leidend was in de ontwikkeling van de dorpskern.

Belangrijke algemene functies als scholen en het klooster situeren zich in de nabijheid van de kerk. Het dorp vormt zich rond deze centrale plek. Wanneer de kerk in 1884 wordt verplaatst van het Maurickplein naar de heuvel, volgen ook de voorzieningen. Onder andere de scholen, het klooster en het ziekenhuis worden opgericht in de nabijheid van de Petruskerk. De Petruskerk zal door zijn grootschalige maat een belangrijke plaats in het silhouet van Vught innemen.

DePetrus na herbestemming en ingebruikneming als cultureel hart van Vught.

Architectonische waarde

De tussen 1881 en 1884 gebouwde Petruskerk is een belangrijk werk binnen het oeuvre van Charles Weber. Het gebouw vormt een overgang in het werk van de architect van de op vroege Gothiek gebaseerde kerken naar de Rijnlandse Romaanse stijl geïnspireerd door de kruiskoepelkerken. De structuur en de verhoudingen binnen de plattegrond zijn hierbij kenmerkend voor de kruiskerk. De in dit verband geheel houten koepel is enigszins uniek en historisch tekenend voor de perikelen tijdens de bouw van de kerk.

Weber heeft zowel in het exterieur als in het interieur een ruimtelijk ontwerp gemaakt door meerdere lagen op en achter elkaar te plaatsen. Hierbij zorgen de verschillende boven elkaar geplaatste raampartijen voor een verticale werking en een indrukwekkend interieur. De opzet van de plattegrond is een combinatie van zowel kenmerken van een centraalbouw- als een lengtekerk, versterkt door neo-romaanse en gotische elementen

Ondanks een klein aantal aanpassingen en uitbreidingen, waarvan de laatste zijn uitgevoerd bij de herbestemming van het kerkegbouw, is het ontwerp van het godshuis nog zeer gaaf. De gerealiseerde toevoegingen hebben geen bijzondere architectonische waarde, zij het dat deze slechts functioneel zijn om de nieuwe functies van de kerk beter te kunnen realiseren.

(Bron: Sint Petruskerk Vught Cultuurhistorische Verkenning door  Henket & Partners architecten, september 2009)