home / cultuurhistorische objecten / Verborgen schatten

Verborgen schatten

Verborgen schatten... Dit is de ietwat cryptische naam voor tal van cultuurhistorische objecten die vroeger hun plaats in de Petruskerk hadden, en die zijn verwijderd nadat de functie van het godshuis veranderde in ontmoetingscentrum DePetrus. Gelukkig zijn alle cultuurhistorische objecten behouden gebleven.

De meeste objecten hebben een herbestemming gekregen en worden nog steeds gebruikt in een kerk, dit maal de H. Hartkerk in Vught. De Kruiswegstaties zijn echter verwijderd en zijn tijdelijk opgeslagen in het bisschoppelijk depot in Heesch in afwachting van een herbestemming.

Enkele schilderijen welke door Charles Grips zijn geschilderd, maar niet mer in DePetrus wordt gepresenteerd, zijn opgeslagen in het depot van het Vughts Museum. Op die manier zijn ze wel verborgen voor het Vughtse publiek, maar blijven ze behouden voor de Vughtse gemeenschap en kunnen ze desgewenst weer getoond worden. Dat geldt ook voor de gipsmedaillons welke vroeger in de Mariakapel werden getoond, evenals de geschilderde grisaille schilderijen.

U ziet hier een kleine selectie, maar de meeste objecten worden ook beschreven in het boek 'Een Nazarener Kunstschat in Vught' van Anita Koolen-Ellis, dat u in de Derdewereldwinkel kunt inzien en aanschaffen. Hiermee ondersteunt u het werk van de Stichting to Behoud van de Petrus.