home / cultuurhistorische objecten / ramen / Gebrandschilderde ramen

Gebrandschilderde ramen

In zijn algemeenheid kan, in tegenstelling tot de glas in loodramen, over de gebrandschilderde ramen in de Petruskerk worden gezegd, dat ze gekenmerkt worden door uitbundig en helder kleurgebruik en een krachtige beeldtaal. Alle vensters die zijn voorzien van figuratief glas, dus die ‘ taferelen’ bezitten, zijn te vinden in de koorafsluiting en in de beide kapellen die in 1935 zijn gebouwd aan weerszijden van de toegang.

In de later aangebouwde Doop- en Josephkapel zijn drie ramen met modern gebrandschilderd glas aanwezig welke uit de dertiger jaren stammen. Hierop zijn afgebeeld ‘ De doop door Johannes de Doper van de Heer Jezus in de Jordaan’, en ‘de moord door Herodes van de Onschuldige Kinderen te Bethlehem’ en ‘de Heer in Glorie’.

In de voormalige Mariakapel zijn eveneens drie ramen met modern gebrandschilderd glas te ontwaren, waaronder Sinte-Teresia, waarschijnlijk de jonge ‘Teresia van het Kind Jezus’. Verder zijn hier afgebeeld twee minder bekende Heiligen: Sint Gerardus Majella en Sint Alfonsus de Liguari.

Vóór de kooromloop is aan ieder zijde een modern venster aanwezig dat in lichte kleuren is uitgevoerd. Links ziet u Sint Jozef met het Goddelijk Kind; dit venster stamt waarschijnlijk uit 1935 .

In het raam rechts wordt vermoedelijk weergegeven ‘ de Nederdaling van de Heilige Geest’; dit speciaal gebrandschilderde glas in loodraam werd op 20 oktober 1996 geplaatst op het koor van de zijbeuk en voorzien van een bijbehorende plaquette. Het initiatief daartoe is afkomstig van de Stichting ‘Vrienden van St. Petrus’. Het ontwerp is gemaakt door de Vughtse kunstenaar Marius de Leeuw. Het raam beeldt de onderlinge verbondenheid en moed  van de onderdrukte vrouwen in Kamp Vught uit. Het onderwerp refereert aan het ‘Bunkerdrama’ dat zich in Kamp Vught voltrok in de nacht van 15 op 16 januari 1944. Het raam bestaat uit vier panelen en is geplaatst boven het inmiddels verdwenen zijaltaar op de plaats van het enige kerkraam dat in de oorlog kapot werd geschoten. De hoofdtoon van het raam wordt gevormd door diverse tinten blauw. Vrouwen buigen zich over een liggende vrouw. In het midden ontspruit een felrode roos aan een met prikkelldraad omwikkelde paal. Daarboven vliegen drie duiven.

Na de recente zeer vakkundige restauratie door Glasmalerei Peters te Paderborn in Duitsland zijn deze kwaliteiten in hun volle glorie teruggebracht. De vraag is echter wie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de oorspronkelijke creatie van deze ramen, kortom wie heeft of hebben deze ramen ontworpen en/ of gemaakt. Ook hier zal archiefonderzoek hopelijk uitsluitsel gaan bieden.