publicatie 02

home / Publicaties / Een Nazarener kunstschat in Vught. Schilderingen van Charles Joseph Grips in de Petruskerk

Een Nazarener kunstschat in Vught. Schilderingen van Charles Joseph Grips in de Petruskerk

In 2020 is het honderd jaar geleden dat de kunstschilder Charles Joseph Grips, die aan het Marktveld in Vught woonde, is overleden. Een bijzonder feit en belangrijke reden voor de de Stichting Behoud Petruskerk Vught om hieraan speciale aandacht te schenken.

De Petrus biedt onderdak aan de grootste verzameling en tevens het unieke ensemble van religieuze schilderingen van deze kunstenaar. Niet alleen willen de Stichting bereiken dat deze verzameling veel meer bekendheid krijgt en voor veel mensen ‘ontsloten’ zal worden, maar ook dat de instandhouding hiervan zoveel mogelijk verzekerd zal zijn. 

Voor de verdieping en verbreding van de kennis van de schilderingen van Charles Grips in de Petrus is de in Vught woonachtige kunsthistorica Anita Koolen-Ellis uitgenodigd om nader onderzoek en studie op dit onderwerp uit te voeren. De weerslag van haar bevindingen treft u in deze publicatie aan. 

Uitgave Stichting tot Behoud van de Petrus in samenwerking met Bruna Vught, 2021. Het boek is te koop bij de Wereldwinkel in DePetrus.