home / cultuurhistorische objecten / Petrus Mariakapel reliefmedaillons

Petrus Mariakapel reliefmedaillons