Kerkenvisie Gemeente Vught 2023

Een perspectief op religieus erfgoed Wij citeren uit deze Kerkenvisie:“De in 1825 te Grave geboren Carel Jozeph Grips ging in 1850 studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Na zijn opleiding keerde hij terug naar Grave en ging in de leer bij de schilder Jan Hendrik van Grootvelt. In 1868 verhuisde hij…

Lees meer

De Petruskerk en haar gebrandschilderde ramen

Deze publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de kerk als geheel en de bijzondere cultuurhistorische waarden van het gebouw. Voor dit deel is ervoor gekozen een bevriend schrijver met een bouwkundige achtergrond en specialistische kennis van de romaanse bouwstijl uit te nodigen om een essay samen te stellen, waarin de…

Lees meer